Теккерей Уильям, Бақталастық базары: Роман / У. Теккерей; Орыс тілінен ауд. Б.Қ. Албани.- Астана: Аударма, 2007.- 768 бет.- (Әлем әдебиеті кітапханасы).

22.11.2018 Выкл. Автор admin
№: 21536
Заглавие: Теккерей Уильям, Бақталастық базары: Роман / У. Теккерей; Орыс тілінен ауд. Б.Қ. Албани.- Астана: Аударма, 2007.- 768 бет.- (Әлем әдебиеті кітапханасы).